De inhuur van arbeidsmigranten is van groot belang voor bedrijven in Altena.
Om recht te doen aan de belangen van de migranten zelf en ook aan de belangen van de inwoners van Altena, komt er een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Het college werkt hieraan met de Adviesgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. Deze adviesgroep is samengesteld uit allerlei partijen uit de samenleving: bedrijven, uitzendbureaus, huisvesters, ZLTO, inwoners, onderwijs, welzijn, volksgezondheid, jongeren en arbeidsmigranten.

De adviesgroep heeft een unaniem advies uitgebracht dat ongewijzigd door het college is overgenomen en aan de raad ter besluitvorming is voorgelegd.  Naar verwachting treden de nieuwe, vastgestelde criteria voor huisvesting in de loop van 2020 in werking, afhankelijk van de besluitvorming door de raad.  Actuele informatie daarover vind je op www.gemeentealtena.nl.

Contactpersoon bij de gemeente Altena is Rianne de Graaf, r.degraaf@gemeentealtena.nl , 0183-516808.

 

Meer over arbeidsmigranten

Scroll verder voor meer...