Het kabinet wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is en heeft hiervoor 3 doelstellingen geformuleerd:

  • Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
  • Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.
  • Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

 

Meer informatie over duurzame energieopwekking, energiebesparing en circulaire economie is te vinden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar is ook informatie te vinden over subsidies voor deze onderwerpen.

Meer over duurzaamheid

Scroll verder voor meer...