Regelingen

  • SDE+

Met deze regeling krijg je 15 jaar lang van de overheid een vergoeding over hetgeen de PV installatie opwekt. Hierdoor kun je het gehele oppervlak benutten wat je beschikbaar heeft voor zonnepanelen. Ook al heb je voor jouw eigen verbruik niet zoveel zonnepanelen nodig. (Binnen deze regeling kun je ook uw eigen verbruik afnemen van de zonnepanelen)

 

  • GVO

Garantie van Oorsprong. Deze worden afgegeven op jouw installatie om te garanderen dat de stroom duurzaam is opgewekt. Deze garanties kun je verkopen en energieleveranciers gebruiken deze om het aandeel duurzaam opgewekte stroom op hun stroometiket te vergroten.

 

  • Teruglevertarief

Als je stroom terug levert naar het net dan krijg je hiervoor een vergoeding van de leverancier. Deze vergoeding is bij elke leverancier anders dus het loont om hiervoor goed rond te kijken in de markt en de verschillende vergoedingen met elkaar te vergelijken.

 

Aandachtspunten

  • Maak een compleet plan wat je de komende jaren wil gaan doen op het gebied van energiebesparing (eventueel in combinatie met de erkende maatregelen lijst energiebesparing als hulpmiddel), om te voorkomen dat je teveel of te weinig panelen plaatst. In dit plan kun je dan rekening houden met het aantal te plaatsen panelen. Als je bijvoorbeeld LED verlichting plaatst daalt de energiebehoefte maar ga je later verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp of elektrische auto’s laden dan stijgt het energieverbruik.

 

  • Voordat je een aanvraag voor de SDE+ indient vraag dan eerst bij je netbeheerder of er genoeg capaciteit is om jouw PV installatie aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Wanneer later blijkt dat dit niet zo is zal het project niet door kunnen gaan. Zonde als er al tijd en geld in het uitwerken en aanvraag van het SDE+ project is gaan zitten.

Meer over duurzaamheid

Scroll verder voor meer...