Arbeidsmigranten

Ruim 400.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven. Deze arbeidsmigranten komen vooral uit Midden- en Oost-Europa en werken in sectoren waarvoor weinig of geen Nederlandse arbeidskrachten te vinden zijn. Arbeidsmigranten verdringen dus geen Nederlanders op de arbeidsmarkt, maar zijn juist onmisbaar voor de regionale economie en hebben goed onderdak nodig, terwijl huisvesting schaars is. 

Scroll verder voor meer...