Duurzaamheid

Het tegengaan van de klimaatverandering en de reductie van broeikasgassen en de energietransitie die daarvoor nodig is, staan hoog op de agenda zowel bij de Rijksoverheid als binnen Altena. De komende jaren krijgt elke burger en ieder bedrijf te maken met maatregelen voor wat betreft de energietransitie. Daarnaast is er een brede ontwikkeling gaande die gericht is op het duurzaam omgaan met energie, grondstoffen, water, ruimte en natuur en milieu. Overigens is zuinig omgaan met energie en grondstoffen niet alleen gunstig voor het klimaat en de leefomgeving, maar ook goed voor de portemonnee.

Tot slot streeft de Rijksoverheid ernaar om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te maken. Dat betekent dat alle rest- en afvalstromen steeds opnieuw gebruikt worden voor nieuwe producten. Je vindt hier meer informatie over deze thema’s.