Onderwijs

Gemeente Altena professionaliseert het overleg met de scholen en heeft het plan om intensiever te gaan samenwerken. Zo maakt Altena samen een lokale visie op (passend) onderwijs. Er wordt steviger ingezet op het bestrijden van onderwijsachterstanden, op vroegtijdige signalering en op de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen. Gastlessen, werksafari’s, opleidingen en leerplekken worden gestimuleerd; vooral met het oog op de maritieme sector, technische bedrijven, Argrofood en zorginstellingen die kampen met moeilijke vervulbare vacatures.

Scroll verder voor meer...