Promotie Altena

Bepaalde sectoren in Altena krijgen vacatures maar moeizaam vervuld. Daarom worden er activiteiten georganiseerd om het techniekonderwijs te promoten. Hierbij zijn alle scholen uit Altena betrokken alsmede andere scholen uit de regio. Met gastlessen en werksafari’s verbeteren we de werking van de arbeidsmarkt. We binden jongeren aan Altena en bieden ze de kans hun talenten te ontwikkelen. Op deze manier maken basisschoolleerlingen op een laagdrempelige, inspirerende manier kennis met maritieme-, energie- en productietechniek.

Scroll verder voor meer...