Ad de Graaf: een ondernemend bestuurslid, neemt na jaren afscheid

Ondernemend, doordacht en kritisch. Zo mogen we voormalig Ondernemershuis bestuurslid Ad de Graaf wel omschrijven. Ad heeft bij het bestuur aangegeven dat hij zijn taken als bestuurslid per 25 april 2024 neerlegt. Dit is een mooi moment om samen met Ad terug te blikken op zijn jaren als bestuurslid.

 

Betrokken vanaf het eerste uur

De Genderse ondernemer en lid van OV de Linden uit Andel raakte al in een vroeg stadium betrokken bij het Ondernemershuis. “Ik heb het hele proces meegemaakt van icoonproject tot wat er nu staat,” vertelt hij. Een motivatie voor Ad om deel te nemen aan het initiatief was dat hij de meerwaarde zag van gezamenlijk optrekken in de communicatie richting de gemeente. “Vroeger, als je een afspraak maakte met een wethouder van de voormalige gemeenten Woudrichem, kon je twee keer per jaar je verhaal doen. Nu deze gemeenten zijn gefuseerd tot één grote, zag ik in dat het ingewikkelder ging worden. Daarom is het van belang om de krachten te bundelen.” Met deze inzet werd hij lid van het bestuur van het huis, zo zag hij in de loop der jaren diverse bestuursleden komen en gaan, dit alles naast zijn rol als voorzitter van OV de Linden.

 

Stokpaardje

Ad is een volhoudende man, iemand die nooit opgeeft. Dat heeft het bestuur gezien in zijn aandeel in de Altena Pas. Deze pas moet ervoor zorgen dat inwoners uit Altena worden gestimuleerd om lokaal inkopen te doen en te blijven doen. “Meer dan zes jaar ben ik er inmiddels mee bezig, en nog zijn er mensen die het nut ervan niet inzien. Eerst informatie ophalen en dan kijken wat er vanuit de achterban komt,” voegt Ad toe. Ondanks zijn aftreden als bestuurslid blijft Ad zich hiervoor inzetten, totdat er duidelijkheid is op dit gebied. Dus ondernemers in de detailhandel en horeca, weet dat er binnenkort een mail komt!

 

Snelheid maken en lokale uitdagingen

Ad streeft naar duidelijkheid en snelheid in het aanpakken van diverse uitdagingen waarmee ondernemers in de gemeente te maken hebben. Een van die uitdagingen is het vraagstuk rondom arbeidsmigranten. Ad was een enkele keer betrokken bij een gesprek met het bestuur en enkele leden van ondernemersvereniging de Linden, samen met een bureau dat door de gemeente was ingeschakeld om een draagvlakrapport op te stellen. Tot grote teleurstelling van Ad en vele andere ondernemers werd dit rapport destijds niet openbaar gemaakt. Een klein jaar later gebeurde dat echter wel, wat Ad als opmerkelijk beschouwt. ‘Ik heb daar wel een gedachte over,’ merkt Ad op.

Nog een voorbeeld zijn de bedrijventerreinen in Altena en de rol die de gemeente hierin speelt: “Concreet een bijeenkomst organiseren, gebeurt steeds niet. Er is een gigantisch tekort aan bedrijventerreinen, schets een duidelijk beeld!” roept hij op. Vanuit zijn 20 jaar raadslidschap voor het CDA in de gemeente Woudrichem weet Ad dan ook als geen ander hoe het ambtelijk apparaat in elkaar zit. Hij vindt dan ook dat het Ondernemershuis hier korter op mag zitten, om meer impact te kunnen maken voor de leden.

 

Rol van het Ondernemershuis

Zoals eerder gezegd, staat hij volledig achter de missie van het ‘huis’: samenwerkingen opzoeken binnen Altena. Zo is het voor hem ook duidelijk dat de rollen van de EAA (Economische Adviesraad Altena) en het Ondernemershuis Altena goed te scheiden zijn. “De EAA krijgt vraagstukken van het college of het Ondernemershuis. Het ‘huis’ moet deze ophalen bij de leden. Dit biedt kansen voor het Ondernemershuis om nog meer input van betrokken leden aan het voetlicht te brengen binnen het college’’. Volgens Ad kunnen de EAA en het Ondernemershuis goed naast elkaar functioneren en zijn beide partijen hard nodig.

 

Trots

Ad heeft in zijn werkende leven als een echte grafische vakman zijn sporen binnen deze sector verdiend. Op 14-jarige leeftijd begon hij als leerlingdrukker in Waalwijk, daar behaalde hij de benodigde diploma’s en zo groeide hij verder binnen de sector als zelfstandig ondernemer met een drukkerij en personeel. Vanaf 2012 is Ad met zijn bedrijf gevestigd in Genderen. Daar verzorgt hij voor diverse klanten reclame en drukwerk maar de productie hiervan gebeurt elders. Meer info is te vinden op https://www.addegraafmedia.nl/nl/

 

Toekomst

Ondanks dat de ondernemer de pensioengerechtigde leeftijd voorbij is, weet hij nog niet van ophouden. “Zolang ik gezond ben, wil ik dit werk blijven doen,” sluit Ad af.

Laatste nieuws

Ondernemersadvisering en coaching

Ondernemersadvisering en coaching

De gemeente Altena is een samenwerking aangegaan met Team West Brabant van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) http://www.ondernemersklankbord.nl   OKB helpt al 45 jaar belangeloos en onpartijdig mkb ondernemers en zzp’ers die hulp en advies nodig hebben.    Meer dan...

Lees meer