Missie en visie

Ontdek de kern van Ondernemershuis Altena op onze missie en visie pagina.

Visie

Het Ondernemershuis Altena wil de ondernemers via de ondernemersverenigingen meer invloed en inspraak geven inzake de economische ontwikkeling binnen Altena en samenwerkingen stimuleren.

Missie

Onze visie voor Altena willen we realiseren op de volgende wijze:

 • bundelen van bestaande ondernemende krachten
 • de organisatiegraad verhogen
 • belangen van ondernemers(verenigingen) behartigen
 • het delen van relevante kennis
 • een autonome gesprekspartner met gemeente Altena
 • promotie van economische speerpunten

Hoe organiseren we dat?

 • werkwijze volgens het federatiemodel
 • opzetten thema commissies > zoals Werkend Altena
 • stimuleren ledeninvloed via ondernemersverenigingen
 • invloed op strategie economisch beleid via deelname aan Economische Adviesraad Altena
 • samenwerken met externe stakeholders\partners met toegevoegde waarde zoals VNO-NCW

Wat zijn onze doelstellingen?

 • Het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers uit Altena, onderwijs, organisaties en overheid.
 • Spreekbuisfunctie richting overheden voor overkoepelende thema’s
 • Samen daadkrachtig en slagvaardig zijn.
 • (Potentiële) ondernemers een platform bieden waar zij alle info over ondernemen in Altena kunnen vinden (netwerken op een rij, contactpersonen bij gemeente, informatie over speerpunten, agenda met ondernemende evenementen, sponsorplein met regionale projecten

Wat doen we in de praktijk?

 • maandelijks bestuursoverleg
 • kwartaaloverleg met Team Ondernemen en Wethouder EZ gemeente Altena

Over ons

Het platform is het eigendom van de ondernemersverenigingen van Altena, en de gemeente Altena ondersteunt en draagt bij aan het proces. Een stevig en solide platform voor ondernemend Altena, tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking.