Projecten

 

Werkend Altena

Een bedrijvenbeurs met bedrijven uit maar liefst zes sectoren, een zaal vol activiteiten en een plein vol informatie met ruim 40 organisaties uit de gemeente, dat is Werkend Altena. Het evenement biedt een mooi programma voor scholieren en werkzoekenden die op zoek zijn naar een stage of (bij)baan.

Vanuit de speerpunten onderwijs en arbeidsmarkt is het Ondernemershuis direct betrokken bij de organisatie van het evenement. Door op te treden als initiatiefnemer en deelnemende organisator heeft het ‘huis’ een mooi aandeel in het evenement.

Economische Adviesraad Altena

De Economische Adviesraad Altena, die een adviserende en stimulerende rol zal spelen in de duurzame economische ontwikkeling van het gebied, bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs en overheid, evenals leden van de speerpuntsectoren Maritiem en Agro-food en de kernen van de gemeente. De benoeming van de leden is voor een periode van 3 jaar. Het Ondernemershuis was betrokken bij de inrichting en oprichting van de raad, en bestuurslid Peter Vos maakt deel uit van de raad. De instelling van de Economische Adviesraad is een doelstelling uit de ‘Visie op Werken gemeente Altena 2035’, waarin ambities en doelstellingen zijn vastgesteld voor een levendig ondernemersklimaat in Altena. De Adviesraad zal tenminste vier keer per jaar bijeenkomen en gevraagd en ongevraagd advies verstrekken aan het college over economische vraagstukken.

Startersloket

Met een eigen Startersloket is er binnen gemeente Altena een platform waar (startende en zich oriënterende) ondernemers, terecht kunnen met al hun ondernemersvragen. Het platform is laagdrempelig en onafhankelijk. Hierbij staat het informeren van de (startende) ondernemer centraal.

Het Ondernemershuis Altena vindt het faciliteren van startende ondernemers belangrijk. Het Ondernemershuis is nauw betrokken geweest bij de oriëntatie voor het Startersloket.

Met partners vanuit de markt is het Ondernemershuis bezig met het opzetten van een serviceverlening event voor starters in Altena. Meer informatie is te vinden via het Startersloket