Mobiliteit

Gemeente Altena heeft een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit. Het gaat echt niet alleen om het beheer en onderhoud van lokale wegen, want mobiliteit moet breder worden gezien. Zo heeft gemeente Altena een eigen verantwoordelijkheid om locaties binnen de gemeente goed bereikbaar te houden en inwoners een een prettig woon- en leefklimaat te bieden. Veel randvoorwaarden daarvoor zijn op dit moment al aanwezig. De gemeente wil deze graag behouden en waar mogelijk versterken. 

Scroll verder voor meer...