Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer wordt aanbesteed door de provincie Noord-Brabant. Aanbieders van openbaar vervoer kijken bij het aanbieden van tracés en de frequentie waarmee bussen rijden of het rendabel is. Dit heeft uiteraard te maken met het aantal passagiers dat kan worden vervoerd. In een uitgestrekte gemeente, met veel kleine kernen is het moeilijk om buslijnen rendabel te laten zijn.

De gemeente Altena zet zich in voor een hoogwaardig OV Netwerk. Initiatieven die leiden tot het bundelen van de vraag naar openbaar vervoer verbetert het rendabel maken van de busverbindingen. Innovatieve ideeën om de mobiliteit te verbeteren worden met open armen ontvangen. Denk aan initiatieven zoals deelauto’s, OV-fietsen, een belbus of buurttaxi enz.

 

Ondernemers en collectieven van ondernemers die initiatieven hebben die leiden verbetering van het openbaar vervoer kunnen op ondersteuning van de gemeente rekenen.

Laatste nieuws