Ruimte voor ondernemen

Het belang van een goed vestigingsklimaat is belangrijk voor Altena. Hoe is het om in Altena te vestigen? Hoe zit het met de huisvesting en wat zijn de ontwikkelingen omtrent industrieterreinen? Lees op deze pagina meer over ruimte voor ondernemen.

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

De inhuur van arbeidsmigranten is van groot belang voor bedrijven in Altena. Om recht te doen aan de belangen van de migranten zelf en ook aan de belangen van de inwoners van Altena, komt er een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college werkt...

Lees meer