Lasser
Huisvesting arbeidsmigranten

De inhuur van arbeidsmigranten is van groot belang voor bedrijven in Altena.
Om recht te doen aan de belangen van de migranten zelf en ook aan de belangen van de inwoners van Altena, komt er een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Het college werkt hieraan met de Adviesgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. Deze adviesgroep is samengesteld uit allerlei partijen uit de samenleving: bedrijven, uitzendbureaus, huisvesters, ZLTO, inwoners, onderwijs, welzijn, volksgezondheid, jongeren en arbeidsmigranten.

De adviesgroep heeft een unaniem advies uitgebracht dat ongewijzigd door het college is overgenomen en aan de raad ter besluitvorming is voorgelegd.  Naar verwachting treden de nieuwe, vastgestelde criteria voor huisvesting in de loop van 2020 in werking, afhankelijk van de besluitvorming door de raad.

De beleidsregel is op 2 juni 2020 door de raad vastgesteld. De beleidsregel is te vinden op onze website www.gemeentealtena.nl
Inmiddels is Gemeente Altena bezig om huisvesting voor arbeidsmigranten daadwerkelijk te realiseren.
In de regio West Brabant wordt samen met de provincie Noord-Brabant gewerkt aan de opstelling van regionale afspraken. 

De adviezen van het aanjaagteam ‘bescherming arbeidsmigranten’ onder voorzitterschap van Emiel Roemer worden hierin betrokken. Meer informatie is te vinden op: https://www.nieuwsszw.nl/aanjaagteam-bescherming-arbeidsmigranten-komt-met-tweede-advies

Contactpersoon bij de gemeente Altena is Rianne de Graaf, [email protected] , 0183-516808.

 

Laatste nieuws

Ondernemersadvisering en coaching

Ondernemersadvisering en coaching

De gemeente Altena is een samenwerking aangegaan met Team West Brabant van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) http://www.ondernemersklankbord.nl   OKB helpt al 45 jaar belangeloos en onpartijdig mkb ondernemers en zzp’ers die hulp en advies nodig hebben.    Meer dan...

Lees meer