Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering van de A27. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de gemeente Altena en dus ook voor u als ondernemer.
Om de vele files in de toekomst te verminderen zijn de werkzaamheden en dus de afsluitingen helaas nodig. Wij informeren u hierbij over de verschillende momenten waarop de A27 in 2024 een aantal
weekenden wordt afgesloten tussen Hooipolder en Houten. Het gaat hierbij om de volgende data:

• Vrijdag 29 maart 21.00 uur tot maandag 1 april 05.00 uur vanaf knooppunt Hooipolder tot knooppunt Gorinchem.
• Vrijdag 26 april 21.00 uur tot maandag 29 april 05.00 uur vanaf knooppunt Hooipolder tot knooppunt Gorinchem.
• Vrijdag 21 juni 21.00 uur tot maandag 24 juni 05.00 uur vanaf knooppunt Gorinchem tot knooppunt Hooipolder.
• Vrijdag 5 juli 21.00 uur tot maandag 8 juli 05.00 uur vanaf knooppunt Hooipolder tot knooppunt Gorinchem.
• Vrijdag 4 oktober 21.00 uur tot maandag 7 oktober 05.00 uur vanaf knooppunt Gorinchem tot knooppunt Hooipolder. Beide bruggen (Keizersveerbrug en Merwedebrug) zijn wel open voor voetgangers en (brom)fietsers.

Rijkwaterstaat kan deze data nog wijzigen. Kijk altijd op www.a27houtenhooipolder.nl of op www.vananaarbeter.nl voor de
actuele werkzaamheden. Daar vindt u ook informatie over omleidingen en alternatieve manieren van reizen.

Afsluiting A15 en aanmelden webinar 9 april
De A15 wordt in 2024 eveneens op meerdere momenten en op verschillende trajecten afgesloten om het asfalt te vervangen en reparaties uit te voeren. Vooral in de zomer zorgt dit tussen Ridderkerk- Zuid en knooppunt Deil in beide richtingen voor hinder. Meer informatie over de werkzaamheden is hier (link naar https://www.zuidhollandbereikbaar.nl/werkzaamheden/a15-asfaltwerkzaamheden/) te vinden. Tip: Zuid-Holland Bereikbaar organiseert op dinsdag 9 april a.s. tussen 15.00 en 16.00 uur een webinar voor ondernemers over de afsluitingen de komende periode. Kijk hier (link naar https://www.zuidhollandbereikbaar.nl/over-ons/agenda/webinar-drechtsteden-en-alblasserwaard-alle-werkzaamheden-en-alternatieven-in-1-uur) voor meer informatie en om u aan te melden.

Laatste nieuws

Ondernemersadvisering en coaching

Ondernemersadvisering en coaching

De gemeente Altena is een samenwerking aangegaan met Team West Brabant van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) http://www.ondernemersklankbord.nl   OKB helpt al 45 jaar belangeloos en onpartijdig mkb ondernemers en zzp’ers die hulp en advies nodig hebben.    Meer dan...

Lees meer