De oprichting Bedrijveninvesteringszone Businessparken Werkendam (BIZ BPWD) een feit

De oprichting van de Bedrijveninvesteringszone Businessparken Werkendam (BIZ BPWD) is nu een feit. Een indrukwekkende 63 procent van de ondernemers heeft hun stem laten horen, waarvan maar liefst 87 procent vóór de implementatie van de BIZ BPWD heeft gestemd. Met terugwerkende kracht zal de BIZ vanaf 1 januari 2024 van kracht zijn.

Deze resultaten zijn een duidelijk signaal van de wil van ondernemers om gezamenlijk bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijvenparken. Zoals vele andere BIZ’en in diverse gemeenten, bundelen ondernemers op drie bedrijventerreinen hun krachten om gedeelde uitdagingen aan te pakken.

Dit initiatief zal leiden tot investeringen in het verbeteren van de bedrijventerreinen in Werkendam, met aandacht voor infrastructuur, veiligheid en promotie van de bedrijventerreinen. Het uiteindelijke doel is het stimuleren van economische groei en het creëren van meer banen.

Laatste nieuws

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met vraagstukken rond verslaving van werknemers. Het is dan vaak lastig als je vermoedens hebt maar niet goed weet hoe je het bespreekbaar kan maken of zelfs wat je er aan zou kunnen doen.Dit kwam ook bij een bedrijfsbezoek van...

Lees meer
Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering van de A27. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de gemeente Altena en dus ook voor u als ondernemer. Om de vele files in de toekomst te verminderen zijn de werkzaamheden en dus de...

Lees meer