Terugblik op Algemene Ledenvergadering bij Machinefabriek de Waal

Onze algemene ledenvergadering is voor de aangesloten leden, de ondernemersverenigingen en clubs in Altena. Deze vergadering biedt een mooi moment om gedachten met elkaar uit te wisselen en om van elkaar te leren. Er was een mooie opkomst van bestuursleden, nogmaals dank daarvoor aan onze lezen.

Er werden dit jaar verschillende agendapunten besproken: o.a. onze doelstellingen, het event Werkend Altena, nieuwe evenementen en plannen voor het komende jaar.

Ook waren er bestuurswijzigingen: We kunnen officieel melden dat Peter Vos onze nieuwe voorzitter is. Uit handen van aftredend voorzitter Ciel Vos kreeg Peter de voorzittershamer overhandigd, Peter is uiteraard geen onbekend gezicht binnen onze vereniging. Al meerdere jaren is Peter betrokken bij het Ondernemershuis in de rol van secretaris, dat geeft hij nu een mooi vervolg in de rol als voorzitter. Ciel blijft na zijn aftreden lid van het bestuur.

Naast de rol van voorzitter veranderen er verschillende posities binnen het bestuur. Ad de Graaf treedt terug. In zijn plaats komt Bertjan van der Beek, die vanuit zijn rol als eigenaar van Spar Andel input kan geven op het gebied van retail en detailhandel. We zullen Bertjan komende week ook voorstellen.

Dit jaar was Marco de Waal onze gastheer, dank aan Marco voor de gastvrijheid en rondleiding in het mooi bedrijf.

Laatste nieuws

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met vraagstukken rond verslaving van werknemers. Het is dan vaak lastig als je vermoedens hebt maar niet goed weet hoe je het bespreekbaar kan maken of zelfs wat je er aan zou kunnen doen.Dit kwam ook bij een bedrijfsbezoek van...

Lees meer