Rijksweg A27

De A27 doorsnijdt de gemeente Altena in noord-zuidelijke richting en is van groot belang voor de bereikbaarheid van de gemeente. Al jaren kampt de A27 met veel filevorming, vooral in de spits, maar tegenwoordig ook steeds vaker overdag. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de rijkswegen en is bezig met de ombouw en verbreding van de A27.

Op de website A27 Houten-Hooipolder vind je alle informatie over de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Zo is op de website allerlei nieuws, de planning en nadere informatie over belangrijke thema’s als geluid, natuur en luchtkwaliteit te vinden.

 

Interactieve tracékaart verbreding A27
Het online platform bevat ook een interactieve tracékaart. Deze kaart brengt het hele projectgebied van de snelweg A27 in beeld inclusief de situatie voor en de situatie na de aanpassing van de snelweg. Ook zijn op de kaart alle maatregelen te zien die Rijkswaterstaat neemt om de geluidshinder te verminderen. Zo is voor individuele woningen te zien wat de huidige en toekomstige geluidsbelasting is.

 

Aansluiting kern Werkendam op de A27
De Dijkgraaf den Dekkerweg vormt de ontsluiting tussen de kern Werkendam en de A27. De verwachting is dat deze weg de toenemende stroom verkeer straks niet meer kan verwerken. De gemeente brengt diverse varianten met de bijbehorende effecten in beeld die moeten leiden tot een verbetering van deze ontsluitingsweg.

Laatste nieuws