Infographic Kringlooplandbouw gemeente Altena
Het sluiten van de kringloop voor voer en mest is mogelijk voor regio Altena

Een mooie uitkomst van de enquête!  Afgelopen donderdag ging een gemêleerd gezelschap met elkaar in gesprek.Infographic Kringlooplandbouw gemeente Altena

Waar gelijk de vraag op tafel kwam: ‘Hoe gaan we de uitkomst handen en voeten geven met z’n allen?’

Matthijs van Oosten, wethouder economie gemeente Altena “We zijn erg tevreden met de resultaten van het onderzoek. De inzichten in de mest- en voerbalans zijn een goede basis voor het versterken van de kringlooplandbouw in Altena. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt om betrokkenheid en samenwerking van de agrariërs en alle ketenpartijen. De gemeente Altena draagt ook graag haar steentje bij”.

Interesse voor kringlooplandbouw
Een jaar geleden organiseerde Stichting Altena Kennispoort een inspiratiebijeenkomst over kringlooplandbouw. Fons Naterop, voorzitter Stichting Altena Kennispoort: “Tijdens die bijeenkomst werd de grote interesse voor dit onderwerp hier in Altena duidelijk. De aanwezige agrarische ondernemers waren nieuwsgierig: In hoeverre is de agrarische kringloop in gemeente Altena al gesloten? Waar liggen de mogelijkheden en kansen om kringlopen verder te sluiten?” Het vervolg was een enquête uitgezet door CLM, waarbij Meeuwis Millenaar, agrariër en ambassadeur van Stichting Altena Kennispoort, met zijn zoon Bart, student aan de Wageningen Universiteit, nauw bij betrokken zijn geweest.

Albertien Perdok:” Bij mij is de opmerking: ‘wij in Altena doen dingen in kleine stapjes’ het meeste bijgebleven. We zijn immers al goed bezig, en tegelijk blijven we vorderingen maken. Dit is ook de boodschap die ik graag uitdraag: Altena heeft een bruisende gemeenschap van doeners, die allen op een eigen wijze bijdragen aan het nog toekomstbestendiger maken van de landbouw. Dit onderzoek is weer een stap vooruit.”

Kringloop voer en mest nog niet gesloten op gemeentelijk niveau
In gemeente Altena is meer plaatsingsruimte voor dierlijke mest dan dat er mest geproduceerd wordt. Er wordt dan ook mest aangevoerd van buiten de gemeente. Desondanks wordt ook mest afgevoerd, met name pluimveemest. De productie van ruwvoer in de gemeente is ruim voldoende om te voorzien in de ruwvoerbehoefte van de dieren. Er vindt zodoende vrij weinig aanvoer van buiten de gemeente plaats, maar wel wat afvoer. Daar staat tegenover dat krachtvoer op grote schaal wordt aangevoerd van buiten de gemeente, omdat er lokaal nauwelijks krachtvoer wordt geproduceerd. IJsbrand Spoor: “Onze landbouwgrond is zo goed, dat het telen van consumptiegewassen lucratiever is.”

Omdat sprake is van zowel de aanvoer als afvoer van mest en voer, is de kringloop nog niet gesloten op gemeentelijk niveau. Jacco Wink: ”Vanwege onze ligging is het voor ons duurzamer net over de grens van Altena samen te werken.”

Joan Wassink directeur Rabobank Altena-Bommelerwaard: “Er zijn zoveel mooie ideeën, breng focus aan en maak het niet te complex.”

Het is kansrijk om de kringloop voor voer en mest te sluiten op regionaal niveau
Donderdag werd duidelijk, er liggen mooie kansen. Christiaan van Winden:” Laten we dit stap voor stap doen en elk jaar weer een extra stap nemen op een manier waar een ieder zich prettig bij voelt.”

Op basis van het onderzoek zijn dit de aanbevelingen voor Altena:

  1. Ontwikkel een platform voor vraag & aanbod van mest en voer binnen de gemeente
  2. Faciliteer en begeleid de samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders
  3. Ga samenwerking met mesthandelaren aan om de kringloop op regionale schaal te sluiten
  4. Verminder inzet van kunstmest door de inzet van (lokaal geproduceerde) compost/plantaardige mest en de teelt van vlinderbloemige gewassen

Minette Straver: “Versterk de sociale cohesie onder de agrariërs en ketenpartners, waardoor samenwerking en kennis delen vanzelf volgt.”

Doorkijkje naar vervolg
Stichting Altena Kennispoort zet met de gebiedspartners in op een vervolgproject om opvolging te geven aan de aanbevelingen uit dit onderzoek. Een vervolgproject moet kijken naar mogelijkheden om initiatieven voor kringlooplandbouw gefinancierd te krijgen door de markt.

Theo Koekkoek kwam nog met een belangrijke nabrander richting de gemeente: ”Ga aan de slag met het onderwijs, zorg dat de jeugd tijdens hun basisschoolperiode zeker drie maal op een boerenerf komt. Zodat zij zelf ervaren hoe het er in onze sector aan toe gaat.”

Het hele rapport is te lezen bij: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/

 

 

Laatste nieuws

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met vraagstukken rond verslaving van werknemers. Het is dan vaak lastig als je vermoedens hebt maar niet goed weet hoe je het bespreekbaar kan maken of zelfs wat je er aan zou kunnen doen.Dit kwam ook bij een bedrijfsbezoek van...

Lees meer
Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering van de A27. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de gemeente Altena en dus ook voor u als ondernemer. Om de vele files in de toekomst te verminderen zijn de werkzaamheden en dus de...

Lees meer