Mobiliteitscentrum West-Brabant voor werk-naar-werkbegeleiding

Corona heeft impact op de arbeidsmarkt, daar is geen twijfel over mogelijk. Die impact is echter niet alleen negatief. Waar de ene werkgever zijn werknemers niet aan het werk kan houden, komt de ander plots handen tekort. Het WerkgeversServicepunt (WSP) West-Brabant neemt daarom het initiatief voor het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum. Het WSP brengt werkgevers met capaciteitsproblemen in dit mobiliteitscentrum bij elkaar en begeleidt hun werknemers van werk naar werk.

Arbeidskrachten behouden

Iedereen heeft er baat bij als de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk beperkt blijven. Naast de lokale en landelijke steunmaatregelen, is dit initiatief een mooie manier om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen en -krachten in West-Brabant te behouden. Het WSP bemiddelt niet alleen bij het ‘uitlenen’ van personeel, waar nodig zorgt het ook voor opleidingen of scholing om de overstap van werknemers naar een andere werkgever of andere branche zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Actief benaderen

Het WSP West-Brabant benadert werkgevers in West-Brabant actief om hun over- en ondercapaciteit in beeld te brengen en op te lossen. In de eerste twee weken na de lancering van het mobiliteitscentrum is er al contact gelegd met tientallen werkgevers, die enthousiast reageerden op het initiatief. In de komende weken en maanden zal dit verder uitgebouwd worden, ook met het oog op de aflopende NOW in het najaar van 2020.

Het WSP heeft daarbij de intentie om het mobiliteitscentrum ook op de lange termijn in stand te houden. “Zonde om zo’n mooi initiatief alleen in crisistijd te gebruiken”, alsdus Marcel Marcel Willemsen (wethouder sociale zaken gemeente Oosterhout en voorzitter bestuur Regionaal Werkbedrijf)

Oproep aan werkgevers

Werkgevers die geen werk meer hebben voor hun personeel of juist personeel zoeken, kunnen dit vanaf 9 juli melden via de website van het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum. Ze worden hierna binnen één dag gebeld door een werkgeversadviseur van het WSP West-Brabant om verschillende oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk te bespreken. Daarnaast kun je ook bij het WSP West-Brabant terecht voor vragen over landelijke en regionale regelingen.

Laatste nieuws