Afgelopen donderdag vond er een belangrijk overleg plaats tussen het team ondernemen van de Gemeente Altena en Ondernemershuis Altena. Het was een zeer succesvolle bijeenkomst waarin diverse agendapunten besproken werden, zoals bereikbaarheid, ruimte voor bedrijven, onderwijs, arbeidsmarkt, samenwerkingen en energie. Er zijn goede ideeën naar voren gekomen en er zijn afspraken gemaakt om de komende tijd samen te werken aan de verdere ontwikkeling van Altena als ondernemersgemeente.

Het is goed om te zien dat er een nauwe samenwerking is tussen de Gemeente Altena en Ondernemershuis Altena, omdat deze twee partijen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het ondernemerschap in de regio. Het is belangrijk dat zij samenwerken om de beste resultaten te behalen en de economie van Altena te versterken.

Tijdens het overleg zijn er veel ideeën en suggesties naar voren gekomen, maar het is natuurlijk altijd mogelijk om nog meer input te ontvangen. Dus als jij ook ideeën of suggesties hebt over de ontwikkeling van ondernemen in Altena, aarzel dan niet en neem contact op via https://ondernemershuisaltena.nl/contact. Jouw input kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het ondernemerschap in Altena.

 

Meer nieuws

Scroll verder voor meer...