Subsidieregeling voor ‘Tel mee met Taal’ nog een week beschikbaar

Graag willen we uw aandacht vragen voor de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ die vanaf 1 januari t/m 28 februari 2022 is open gesteld. Deze regeling is gericht op het verminderen van laaggeletterdheid. In 2022 is er bijna 3 miljoen euro aan subsidie voor werkgevers beschikbaar. Uitgebreidere informatie kunt u vinden op: https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers

Subsidie voor werkgevers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In 2022 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Van 1 januari t/m 28 februari 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie beschikbaar voor:

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of  beschut werk.

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

In Altena

De gemeente werk in deze samen, met de samenwerkingspartner zoals het Da Vinci College en Bibliotheek CultuurPuntAltena. Deze organisaties gaan werkgevers ondersteuning bieden bij het invullen van de aanvraag voor deze subsidieregeling. Hiermee willen ze voor werkgevers een mogelijke drempel wegnemen om een subsidieaanvraag in te dienen. In voorgaande jaren hebben enkele werkgevers is Altena zoals PT-Creations en HAK met succes meegedaan aan deze subsidieregeling. Bekijk hier het videofilmpje dat gemaakt is bij HAK in Giessen:  https://www.youtube.com/watch?v=pWL7QAmZq5Q

Wij als gemeente, vult Henrie Gelevert aan, dat u als werkgever mogelijkheden ziet om uw werknemers een cursustraject aan te kunnen bieden en daarmee een bijdrage levert aan het verminderen van de laaggeletterdheid in Altena. Zowel u als werkgever als ook uw werknemers zullen hiervan profijt hebben!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Henri Gelevert van de gemeente Altena: M: 06 20522318 | [email protected]

Laatste nieuws