Beeld manifest
Manifest ‘De Kracht van Altena’

Altena ondersteunt in de breedste zin van het woord de experimentzone zoals deze is omschreven in het manifest.
Hiermee sluit Altena de voedselkringlopen door crosssectorale samenwerking en kennisdeling in duurzaam produceren en consumeren.

In het Manifest van Altena vind je de deelnemers die het manifest een warm hart toedragen. Wil je meer weten over de zes initiatieven die onder het manifest zijn gestart? Kijk dan op de website van Stichting Altena Kennispoort.

Beeld manifest

Laatste nieuws