Bedrijvenkring Altena

De Bedrijvenkring Altena is een ondernemersvereniging sinds 2000 in de gehele regio Altena.

Als vereniging hebben we 2 doelen waar we ons met en voor onze leden op richten:

Kennis en ontmoeting
Bij de BKA ontmoet u ondernemers uit de regio tijdens leuke en inspirerende bijeenkomsten. Een ontspannen sfeer en ontmoeting staan daarbij centraal waardoor het opdoen van zakelijke relaties als vanzelf verloopt. We willen graag bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemers door sprekers uit te nodigen en met elkaar ervaringen en successen te delen. U kunt zich profileren met bijv. bedrijfsbezoeken en speeddate sessies met als doel de onderlinge samenwerking te versterken.

Ondernemersbelangen
Het bedrijfsleven heeft een belangrijke stem bij overheden en instanties in de regio en de BKA zet zich in om uw stem te laten horen. Wij bundelen krachten voor een beter ondernemersklimaat door beleidsvoornemens, besluiten en regelgeving positief te beïnvloeden.

BKA is initiatiefnemer van het Ondernemershuis Altena. Wij organiseren contacten tussen netwerken en ondernemersverenigingen in de regio en zoeken naar gezamenlijke belangen en overeenstemmende standpunten.

Wilt u meer weten over Bedrijvenkring Altena? Bezoek dan eens op onze website!

Laatste nieuws

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met vraagstukken rond verslaving van werknemers. Het is dan vaak lastig als je vermoedens hebt maar niet goed weet hoe je het bespreekbaar kan maken of zelfs wat je er aan zou kunnen doen.Dit kwam ook bij een bedrijfsbezoek van...

Lees meer
Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering van de A27. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de gemeente Altena en dus ook voor u als ondernemer. Om de vele files in de toekomst te verminderen zijn de werkzaamheden en dus de...

Lees meer