Ondernemersvereniging Aalburg (OV Aalburg) is hét platform voor alle ondernemers in de gemeente Aalburg.

Belangenbehartiging
OV Aalburg stelt zich de belangenbehartiging ten doel van de aangesloten leden naar gemeente, instanties en andere overheden. Maar ook netwerken, informeel samenzijn, elkaar leren kennen en onderling overleg.Ondernemersvereniging Aalburg heeft op dit moment bijna 200 leden. De vereniging organiseert voor haar leden jaarlijks een aantal bijeenkomsten waar invulling wordt gegeven aan de bovengenoemde doelstellingen. Natuurlijk de ledenvergadering, maar ook netwerkmeetings bijvoorbeeld. Traditioneel is inmiddels de Fietstocht Aalburg Rond en de Eindejaarsactie.

Meer informatie over OV Aalburg vind je terug op http://www.ov-aalburg.nl/.

 

Meer over netwerken

Scroll verder voor meer...