Het bestuur van OV de Linden bestaat uit:
Voorzitter: Ad de Graaf 06-52408169
Secretaris: Marjan Crielaard [email protected]
Penningmeester: Jaap Verhoeven 06-=22932234
Alg bestuurslid: Dirk Verbeek 0183-449050
                          Rob van Hoogenhuizen
Het bestuur komt elke eerste woensdag van de maand bijeen behalve in de maand juli.
Als bestuur proberen we de plaatselijke ondernemers te ondersteunen met acties, zoals de zaterdag voor Pasen met eier zoeken in het dorp.
Hieraan nemen elk jaar ongeveer 250 kinderen deel!
In december organiseren we een Christmas walk langs ondernemers die lid zijn en verder een decemberactie met de plaatselijke middenstand om aankopen in het dorp te bevorderen.
Verder willen we graag deelnemen in elk overlegorgaan om mee te denken over de plaatselijke economische mogelijkheden.

Als vereniging proberen we 1 of 2 keer per jaar een bedrijfsbezoek te organiseren met een gezellig slot, dit om de onderlinge band te versterken en om wat op te steken als we bij een collega ondernemer in de keuken kijken.

Daarnaast geeft de ondernemersvereniging 10 keer per jaar een magazine, de Aktu-Ael, uit wat huis aan huis wordt verspreid in Andel (alleen de maanden juli en augustus niet). Het magazine telt 16 bladzijden boordevol nieuws over Andel!
Eerder verschenen uitgaven zijn allemaal in te zien op de site van OV de Linden www.ovandel.nl.

Meer over netwerken

Scroll verder voor meer...