Economische Adviesraad Altena benoemt nieuwe leden en start eerste overleg

Op 21 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het Instellingsbesluit Economische Adviesraad Altena (EAA) vastgesteld. Op 6 februari zijn 11 nieuwe leden benoemd voor de EAA, bestaande uit 9 mannen (Boerman, Van Klinken, Verwer, Van Rhee, Vos, Hoogendoorn, Schutten, De Winter en V.d. Stelt), mevrouw Van Bokhoven en voorzitster Huisman.

De EAA heeft als hoofddoel bij te dragen aan de duurzame economische ontwikkeling van Altena door kennisdeling en samenwerking tussen economische en maatschappelijke partners. Op 29 februari zullen de leden voor het eerst samenkomen voor overleg. De adviesraad zal het college gevraagd en ongevraagd adviseren over economische ontwikkelingen en de uitvoeringsagenda.

De EAA zal zelfstandig advies uitbrengen over economische ontwikkelingen en adviseren over lopende projecten uit de uitvoeringsagenda van de Visie op Werken in Altena. Het college zal altijd schriftelijk reageren op de uitgebrachte adviezen. De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar, en eind 2025/begin 2026 volgt een evaluatie van het functioneren van de EAA.

Laatste nieuws

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met vraagstukken rond verslaving van werknemers. Het is dan vaak lastig als je vermoedens hebt maar niet goed weet hoe je het bespreekbaar kan maken of zelfs wat je er aan zou kunnen doen.Dit kwam ook bij een bedrijfsbezoek van...

Lees meer
Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering van de A27. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de gemeente Altena en dus ook voor u als ondernemer. Om de vele files in de toekomst te verminderen zijn de werkzaamheden en dus de...

Lees meer