Impactmeting gevolgen coronacrisis bij ondernemers Altena

De gemeente Altena wil een goede inschatting kunnen maken over de impact van de coronacrisis onder het regionale bedrijfsleven. Om die reden heeft de gemeente op haar website een enquete opgesteld, die ondernemers uit Altena kunnen invullen. Het Ondernemershuis Altena wil graag meewerken aan een zo breed mogelijk beeld van wat alle maatregelen lokaal, nationaal, maar ook internationaal hebben betekend voor het ondernemersklimaat. Hieronder kunt u de motivatie van de gemeente teruglezen en de vragenlijst invullen via de link naar de enquête.

Het coronavirus heeft de wereld nog steeds in haar greep. Wereldwijd is de economie zeer stevig geraakt. En het einde daarvan is nog niet in zicht nu het virus onlangs weer is opgeleefd. Maar nu het vaccineren op stoom is, komt er perspectief op betere tijden. Beleidsmakers, bestuurders en ondernemers volgen de ontwikkelingen op de voet; zo ook het bestuur van de gemeente Altena.

Begin dit jaar heeft de gemeente een brede ondernemerspeiling gehouden, waarbij ook een aantal vragen over corona aan bod kwam. Daarnaast hebben ze met veel ondernemers en business netwerken contact onderhouden en is informatie gedeeld. Op basis van de informatie die daaruit opgehaald is, blijkt dat ondernemers in Altena de coronacrisis tot nu toe relatief goed overleefd hebben. Ondanks dat heeft de coronacrisis ook in Altena een aantal ondernemers en specifieke sectoren hard geraakt, waaronder horeca, (non-food) detailhandel en evenementen.

Nu we voorzichtig uit de crisis kruipen, wil de gemeente graag nog beter inzicht krijgen in hoe onze ondernemers er op dit moment voor staan en willen we de verschillende regelingen evalueren. Om die reden is een gerichte vragenlijst samengesteld. We hopen dat zoveel mogelijk ondernemers deze vragenlijst invullen. Een goed representatief beeld is immers van belang voor de juiste koersbepaling om ook op gemeentelijk niveau een effectieve bijdrage te kunnen leveren om verder uit deze crisis te geraken.

Vul de enquête in via deze link:

Vragenlijst gemeente Altena over impact coronacrisis voor ondernemers

Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst voor 1 september invult. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. Verder stelt de gemeente dat deelname aan de vragenlijst vrijwillig en anoniem is. De verwerking van uw antwoorden is vertrouwelijk, waar zorgvuldig mee omgegaan wordt. De antwoorden die u invult zijn anoniem en niet te koppelen aan individuele, bedrijfs- of andere gegevens.

Laatste nieuws

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met vraagstukken rond verslaving van werknemers. Het is dan vaak lastig als je vermoedens hebt maar niet goed weet hoe je het bespreekbaar kan maken of zelfs wat je er aan zou kunnen doen.Dit kwam ook bij een bedrijfsbezoek van...

Lees meer
Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering van de A27. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de gemeente Altena en dus ook voor u als ondernemer. Om de vele files in de toekomst te verminderen zijn de werkzaamheden en dus de...

Lees meer