Oprichting Ondernemershuis Altena
Ondernemershuis Altena van start met gemotiveerd kernbestuur

ALTENA – De oprichting Vereniging Ondernemershuis Altena is een feit! Woensdag 24 maart hebben voorzitter Ciel Vos en vicevoorzitter Sander Paans de oprichtingsakte getekend in bijzijn van Petra ter Braak van de Rivieren Notarissen in Werkendam. Het Ondernemershuis is een vereniging voor alle Ondernemersverenigingen binnen de gemeente Altena. Op deze manier worden alle ondernemers die lid zijn van een aangesloten ondernemersvereniging hierdoor vertegenwoordigd. Met deze start kan vanuit het bestuur een gezamenlijke ondernemende visie worden neergezet voor de regio, als centrale vertegenwoordiging van de bestaande ondernemersverenigingen in Altena. 

Het begon allemaal met het icoonproject vanuit de gemeente om de krachten te bundelen in een digitaal Ondernemershuis. Dat is inmiddels in de lucht. “Als werkgroep Samenwerkend Altena wilden we meer,” vertelt Vos. “Een vereniging waarin alle ondernemers uit Altena zeggenschap kunnen hebben, samen kunnen optrekken en vertegenwoordigd kunnen worden. Na uitvoerige discussies, werkbezoeken, overleg met de gemeente en de bestaande ondernemersverenigingen zijn we nu zo ver. Een mooi moment voor de ondernemers uit Altena. Bij deze ook dank voor de constructieve discussies aan de deelnemers van de werkgroep Samenwerkend Altena: Fientje Bax, Karin Struik, Nicole Roubos en Cor Spek.” 

Vereniging Ondernemershuis Altena werkt als een federatie. Dit model bestond al ruim een jaar als resultaat van gesprekken met bestaande verenigingen, het regionale bedrijfsleven en gemeente Altena. Vos is realistisch: “De noodzaak om door samenwerking een sterkere economie te krijgen leeft al langer dan 25 jaar. Een aantal initiatieven zijn door verschillende oorzaken niet uitgegroeid tot wat voor ondernemers van structurele meerwaarde was. Anno 2021 is zowel Altena als de wereld zó veranderd, dat belangrijke thema’s alleen maar door samenwerking succesvol uitgevoerd kunnen worden. Dit Ondernemershuis biedt het bedrijfsleven in Altena de kans om deze prachtige regio centraal in het land ook in de toekomst, door samen op te trekken succesvol te laten zijn.”

Bloeiende economie
Ondernemershuis Altena is ontstaan uit het streven om de economie van Altena te laten bloeien. Samenwerking tussen ondernemers onderling én tussen ondernemers en de overheid is de kern van het huis. Het Ondernemershuis is al zichtbaar als digitaal platform waar ondernemers, organisaties en overheid samenkomen, elkaar ondersteunen en van dienst kunnen zijn. Op thema kunnen bedrijven via de aangesloten verenigingen input leveren op belangrijke onderwerpen als de bereikbaarheid, duurzame ontwikkelingen, startersbegeleiding, arbeidsmarkt, winkelbeleid en promotie van het merk Altena.

De aangesloten ondernemersverenigingen van Altena zijn eigenaar van het platform, en de gemeente Altena ondersteunt. Een bijzondere samenwerking die leidt tot een stevig en solide online platform voor ondernemend Altena. Het doel is dat het Ondernemershuis dé regionale gesprekspartner wordt vanuit de ondernemers naar overheid en onderwijs. Uiteraard met een groeiend draagvlak vanuit het bedrijfsleven in Altena. Door on- en offline samen te werken aan verschillende thema’s, ontstaat er voor de ondernemers in de gemeente Altena meer slagkracht, kennisdeling en business.

Kernbestuur
Het kernbestuur wordt sinds de oprichting gevormd door Ciel Vos (voorzitter), Sander Paans (vice-voorzitter), Hans Waaijenberg (penningmeester), Ad de Graaf (bestuurslid) en Peter Vos (secretaris). Allen vertegenwoordigen ondernemersverenigingen van respectievelijk OV Aalburg, OV de Bruine Kil / Werkendam, Bedrijvenkring Altena (BKA), OV de Linden / Andel en OV Den Alm / Giessen-Rijswijk. De ambitie is om dit bestuur in de komende maanden uit te breiden met nog twee ondernemende leden, die het bedrijfsleven kunnen vertegenwoordigen.

 

Laatste nieuws

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Verslavingsproblematiek op de werkvloer

Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met vraagstukken rond verslaving van werknemers. Het is dan vaak lastig als je vermoedens hebt maar niet goed weet hoe je het bespreekbaar kan maken of zelfs wat je er aan zou kunnen doen.Dit kwam ook bij een bedrijfsbezoek van...

Lees meer
Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

Belangrijke informatie voor ondernemers A27 – A15

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering van de A27. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de gemeente Altena en dus ook voor u als ondernemer. Om de vele files in de toekomst te verminderen zijn de werkzaamheden en dus de...

Lees meer