Altena Nieuwe Energie

Duurzaam ondernemen, een containerbegrip en voor iedere ondernemer vanuit zijn eigen bedrijfsperspectief anders in te vullen. Verduurzamen doet u door te werken aan een kringloop, door de uitstoot van stikstof of CO2  terug te brengen, of door natuur in beheer te nemen. Een van de financieel interessante mogelijkheden is het verduurzamen van uw energieverbruik. In deze kamer van het Ondernemershuis gaat het met name om duurzame energie en CO2 neutraliteit.

Energiezuinige bedrijfsvoering
Bedrijven en organisaties zien de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want energiebesparing is goed voor het concurrentievermogen. Vaak leveren investeringen in energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen op.
Als leidraad gebruiken we de 1-2-3 van de duurzame energie:

 • Zorg dat u zo min mogelijk energie gebruikt
 • Produceer zo veel mogelijk uw eigen duurzame energie
 • Wat u niet zelf kunt produceren, koop dat zo duurzaam mogelijk in

Welke afwegingen zijn daarbij voor uw onderneming van belang? In iedere tak van de Trias Energetica is onderzoek nodig naar uw mogelijkheden en heeft u keuzes te maken.

U kunt bij Altena Nieuwe Energie* terecht voor informatie over en hulp bij:

 • VERPLICHTE MAATREGELEN
  Iedere organisatie die per jaar minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruikt is verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Voor 17 bedrijfstakken in Nederland zijn lijsten beschikbaar met maatregelen die voor die bedrijfstak verplicht zijn.Voor hulp bij het opstellen van een meerjarenplanning of het uitvoeren van maatregelen kunt u terecht bij Altena Nieuwe Energie. U krijgt dan advies rond bijvoorbeeld collectieve inkoopcontracten voor producten en diensten.
 • MELDPLICHT VERPLICHTE MAATREGELEN
  Iedere organisatie die per jaar minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruikt is verder verplicht de opgave ‘verplichte maatregelen’ te verstrekken aan de RVO (Rijksdienst voor Ondernemers). De energiecoaches kunnen u helpen deze verplichte opgave op te stellen of dit namens u verzorgen.Voor de ondernemers en organisaties die de opgave zelf willen doen hebben is een handleiding beschikbaar via WATTjemoetweten.nl.
 • ENERGIE ADVISEUR
  Energie adviseurs helpen bedrijven en organisaties laagdrempelig de voor hen de juiste keuze te maken in de 1-2-3 voor duurzame energie. In overleg met u brengen ze met een quick scan in beeld wat de logische stappen zijn, wat deze kosten en wat het rendement is. Rendement in CO2 reductie en financieel. Vraag een gesprek met energieadviseur via <www.duurzaamheidsloketaltena.nl.>
 • OPWEK DUURZAME ENERGIE
  Zelf voorzien in uw duurzame energievoorziening betekent meestal het installeren van zonnepanelen op het bedrijfsdak. De realisatie ervan vergt het nodige uitzoekwerk. Hoeveel panelen, wat levert het op, welke installateur, wat zijn de risico’s? De kans bestaat dat het plan vanwege de hoeveelheid werk blijft liggen. De gemeente Altena werkt aan een aanbod om ondernemers te helpen om een zonnedak te realiseren. De aanpak van de gemeente richt zich op de grotere bedrijfsdaken waar eigendom en gebruik in één hand zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden op <nog in te vullen>
 • VERKOOP ZONNE-ENERGIE
  De energiecoöperatie koopt zonne-energie in van bedrijven die zonnepanelen op hun dak hebben geïnstalleerd maar de elektriciteit niet, of niet voor 100%, nodig hebben voor hun eigen bedrijf. Altena Nieuwe Energie koopt dan de elektriciteit en verkoopt deze aan particulieren en bedrijven in Altena.Ze doet die via haar coöperatieve energiebedrijf om|nieuwe energie  
 • COLLECTIEF ZONNEDAK
  Altena Nieuwe Energie organiseert Postcoderozen in Altena. Hierbij verhuurt een onderneming haar dak aan de coöperatie. Die realiseert een zonnestroom installatie op het dak van de onderneming. Inwoners en MKB-ondernemers in Altena kunnen panelen aanschaffen op dit collectieve dak. Ze krijgen dan korting op de energienota van hun energieleverancier. De elektriciteit van de zonnepalen verkoopt de coöperatie in Altena.

 *Altena Nieuwe Energie
Deze pagina is samengesteld door Altena Nieuwe Energie, de lokale energiecoöperatie die inwoners, overheden en organisaties in Altena ondersteunt door het informeren over en ontzorgen bij de uitvoering van de 1-2-3 van de duurzame energie. Als vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk werkt ze voor de invulling van de diensten samen met andere, bij voorkeur lokale, partijen.
Zo werkt de coöperatie samen met:

 

Laatste nieuws

Ondernemersadvisering en coaching

Ondernemersadvisering en coaching

De gemeente Altena is een samenwerking aangegaan met Team West Brabant van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) http://www.ondernemersklankbord.nl   OKB helpt al 45 jaar belangeloos en onpartijdig mkb ondernemers en zzp’ers die hulp en advies nodig hebben.    Meer dan...

Lees meer