Bergsche Maasveren iets langer gratis voor iedereen

Waar alle andere veerdiensten al een vergoeding vroegen, bleef het de Bergsche Maasveren lange tijd lukken om alle gebruikers kosteloos overzetten.  Het oplopend verschil tussen de kosten van de veerverbinding en de baten uit het eigen vermogen dwingt De Stichting om een systeem van betaling te introduceren. De zienswijzen van de gemeenteraden leiden tot aanpassingen, waardoor de geplande startdatum verschuift naar medio oktober 2023.

Mathé Holleman, voorzitter van het bestuur van De Stichting Bergsche Maasveren: “Wij begrijpen dat de Raad van Toezicht de uitkomsten van de gevraagde zienswijze mee laat wegen. Dit heeft praktische consequenties, waardoor wij de invoering van de betaling moeten doorschuiven.”

In 2009 heeft het (toenmalige) ministerie van Verkeer en Waterstaat het beheer en het onderhoud van de drie veerverbindingen samen met een zogenaamde ‘bruidsschat’ overgedragen aan de oevergemeenten. Deze bruidsschat blijkt nu onvoldoende om de veren blijvend in de vaart te houden.  Reden voor de stichting om te doen wat noodzakelijk is.

Het Drongelense Veer, Bernse Veer en Capelse Veer varen dagelijks en zijn daarmee van groot belang voor de ontsluiting van de vier oevergemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Wethouders van deze gemeenten vormen de Raad van Toezicht van de Stichting. Zij legden het besluit om betaling in te voeren ter zienswijze voor aan hun gemeenteraad.

Holleman: “Het kostte de Raad van Toezicht enige tijd om tot een uitkomst te komen. Dat is ook begrijpelijk, je wilt de zienswijzen daadwerkelijk mee laten wegen. Gezamenlijk hebben wij besloten om de gemeente Altena meer tijd te geven om de gewenste tegemoetkoming aan haar inwoners goed te bepalen en te communiceren met oa. de Dorpsraden. Daarnaast is besloten alle landbouwverkeer èn loonwerkers gratis over te zetten. Het bestuur wil de invoering van deze aanpassingen en de handhaving 100% in orde hebben. Dit kan gerealiseerd worden, maar het kost  de politiek en het bestuur de nodige maanden om dit voor te bereiden en goed te doen ”.

Gemak staat voorop
De registratie en betaling wordt zo gemakkelijk mogelijk voor alle gebruikers van de veerdienst, van inwoners die bijna dagelijks zo reizen tot toeristen die een slechts een enkele keer de oversteek maken. Voor de invoering worden de inwoners en ondernemers geïnformeerd over het inchecken, abonnementen, wijze van betalen en alles wat verder van belang is.

Laatste nieuws