Het starten van een onderneming

Het starten van een onderneming is voor velen een grote stap in het onbekende. Mogelijk betekent dit dat je een vast dienstverband opzegt, waardoor financiële zekerheid wegvalt. Bovendien ga je als nieuwe ondernemer waarschijnlijk financiële verplichtingen aan. Al met al verstrekkende gevolgen voor een ondernemer, ook privé. 

Om goed voorbereid aan het ondernemerschap te beginnen, is het verstandig om de markt goed te verkennen. Ook is het verstandig je vooraf te laten informeren en te laten begeleiden door de juiste adviseurs. Immers, het starten van een onderneming is een proces met een groot aantal aandachtspunten.

Een aantal van deze aandachtspunten zijn:

Naam

Welke naam kies ik voor mijn onderneming? Het is belangrijk om te onderzoeken of er niet al een onderneming in Nederland is met een gelijksoortige naam.

Activiteiten

Welke activiteiten wil ik gaan verrichten binnen mijn onderneming? Het is verstandig om deze activiteiten ruim en duidelijk te omschrijven. Als je een handeling zou verrichten die buiten de omschrijving valt, kan dit gevolgen hebben. Ook is het belangrijk dat de activiteiten juist staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel omdat je op grond van deze activiteiten wordt ingedeeld in een branche. 

Rechtsvorm

In welke rechtsvorm ga ik mijn onderneming uitoefenen? Is voorlopig de eenmanszaak of vennootschap onder firma de beste oplossing, omdat dit misschien fiscaal voordelig is? Of wil ik aansprakelijkheid zoveel mogelijk uitsluiten en begin ik  een B.V.?

De gekozen rechtsvorm heeft dus gevolgen voor onder andere je aansprakelijkheid en de belastingen. Voor sommige rechtsvormen, zoals een B.V., zijn statuten nodig. Dit zijn de spelregels van de B.V. Voor het opstellen van statuten is een notaris nodig. 

Als je samen een onderneming gaat starten, dan is het belangrijk om bij de start alles goed te regelen. Er kan namelijk een moment komen dat het niet meer zo lekker loopt tussen jullie beiden en je niet meer samen verder wilt. In die situatie is het fijn als de afspraken over hoe je uit elkaar gaat al goed op papier staan. 

Als die afspraken bijvoorbeeld niet goed op papier staan kun je er voor kiezen om een advocaat in de hand te nemen die optreedt als jouw belangenbehartiger. Een alternatief is te kiezen voor mediation. Een mediator helpt bij het vinden van oplossingen waar beide partijen tevreden mee zijn. Mediation gaat over het algemeen sneller en is kosteneffectief, afhankelijk van jullie bereidheid om samen te werken.

Handelsregister

De onderneming moet ingeschreven worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Na deze inschrijving ontvang je een nummer. Je kunt dan bij de bank een zakelijke rekening gaan openen.

Financieel

Een eigen onderneming brengt ook fiscale verplichtingen met zich mee. Het is verstandig je vooraf goed te laten informeren over de afdracht van de diverse belastingen.  

Echtgenoot/partner

Welke invloed heeft mijn onderneming op mijn relatie? Wat gebeurt er als mijn onderneming failliet gaat? Ben ik dan mijn huis kwijt? Kan het vermogen van mijn echtgenoot/partner ook aangesproken worden door schuldeisers?

Wilsonbekwaam

Wat gebeurt er met de onderneming wanneer ik dement word of in coma raak? Wie wil ik dat dan de zeggenschap heeft over mijn onderneming?

Overlijden

Wat gebeurt er met de onderneming wanneer ik kom te overlijden? Wat zegt de wet hierover en wil ik die wettelijke regeling wel, of wil ik het via de notaris anders regelen

Via De Rivieren Notarissen met o.a. vestigingen in Dussen, Rijswijk en Werkendam is het mogelijk om een startup coach in te schakelen. Deze kan met je meedenken over de stappen die je moet zetten om een eigen onderneming te beginnen. Ook kan de startup coach je verder begeleiden bij het vastleggen van bijvoorbeeld statuten.

Ook op de website van De Rivieren Notarissen staat veel nuttige informatie, neem vooral een kijkje op www.derivierennotarissen.nl.

 

 Laatste nieuws

Ondernemersadvisering en coaching

Ondernemersadvisering en coaching

De gemeente Altena is een samenwerking aangegaan met Team West Brabant van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) http://www.ondernemersklankbord.nl   OKB helpt al 45 jaar belangeloos en onpartijdig mkb ondernemers en zzp’ers die hulp en advies nodig hebben.    Meer dan...

Lees meer